Homepagina

Op een nieuwe manier werken aan de veiligheid op straat

Preventief handelen voor de veiligheid op straat

Drukte en onvoorspelbare groepen mensen zorgen in een stad of gebied steeds vaker voor vervelende, ongewenste en zelfs levensgevaarlijke situaties. Situaties waar wij nu nog vooral achteraf op kunnen reageren, met berichtgeving van de centrummanager of inzet van de politie of Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s). Hierdoor zijn we vaak laat of té laat om ongewenste gebeurtenissen of onnodig ongemak te voorkomen. Soms kan dit zelfs zorgen voor meer ongewenste gebeurtenissen en nog meer negatieve gevoelens bij alle betrokken personen.

Met de Crowd Safety Manager wordt digitale technologie en data gebruikt om voordat drukte ontstaat en tijdens drukte passende maatregelen te kunnen nemen. Daarmee kunnen mogelijk ongewenste gebeurtenissen en ongeregeldheden worden voorkomen, in plaats van ze op te moeten lossen. De data wordt integraal gepresenteerd op één dashboard, zodat elke stakeholder in de keten beslissingen kan nemen op basis van dezelfde, actuele gegevens. Een oplossing die het mogelijk maakt om met de juiste (preventieve) maatregelen de veiligheid op straat, tijdens evenementen en gebeurtenissen te verbeteren.

Het werkt!

De Crowd Safety Manager heeft inmiddels op verschillende plekken en tijdens verschillende evenementen gefunctioneerd. We noemen er enkele: Als eerste ingezet tijdens de Invictus Games in Den Haag, op de boulevard van Scheveningen, tijdens de Marathon en Koningsdag in Rotterdam, het 538 Koningsevent in Breda en tijdens Prinsjesdag in Den Haag. Met succes!

Crowd Safety Manager op Scheveningen

De Crowd Safety Manager is gestart met een project op Scheveningen, waar onder andere is samengewerkt met de gemeente en politie. Hoe kunnen wij nieuwe technologie op een juiste manier inzetten? Wij hebben gebruik gemaakt van een Living Lab Aanpak, binnen de bestaande mogelijkheden en werkwijze van Living Lab Scheveningen (onderdeel van Smart The Hague). Op deze manier hebben wij maatschappelijke onderwerpen zoals ethiek en privacy goed met elkaar kunnen bespreken en gebruikten hierbij een netwerk van experts en andere mensen die hier in het dagelijks leven mee te maken hebben. Zo kunnen we samen voorwaarden scheppen voor het gebruik van de Crowd Safety Manager en ook samen de vruchten plukken.

Partners van Crowd Safety Manager (op Scheveningen) waren: