Home » Politie Den Haag blij met Crowd Safety Manager: ‘In één oogopslag zie ik alles wat ik nodig heb’

Politie Den Haag blij met Crowd Safety Manager: ‘In één oogopslag zie ik alles wat ik nodig heb’

Operationeel specialist Helmar den Hoed testte namens de Politie Den Haag de Crowd Safety Manager voor het monitoren en voorspellen van drukte op het strand van Scheveningen. Vooral de schaalbaarheid en overzichtelijkheid maakt het volgens hem een mogelijke vervanger van huidige politiesystemen. ‘Van mijn bureau heb ik een heel verslag over de drukte op Scheveningen’.

Als het aan Den Hoed had gelegen, had hij de Crowd Safety Manager al eerder in handen gekregen. Hij testte voor de Politie Den Haag afgelopen zomer met de digital twin, dat op basis van anonieme databronnen zoals verkeerstellingen en parkeerdata via een digitaal dashboard laat zien waar in de stad het druk is, maar vooral ook waar te anticiperen op drukte. Dit kan zo nauwkeurig als op straatniveau, ook kent de Crowd Safety Manager een schaalgrootte zo groot als de data die beschikbaar is.

De basis van de Crowd Safety Manager is ontwikkeld binnen de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ in samenwerking met Argaleo, Gemeente Den Haag, Politie Nederland, en ook Gemeente Breda en Gemeente ‘s-Hertogenbosch. Via de pilot ontdekte ook Den Hoed het digitale dashboard. ‘Ik kreeg lucht van hoe het bij de gemeente werd ontvangen en wilde weten wat de politie ermee kon’, aldus Den Hoed.

De Politie Den Haag richtte zich in de nieuwe pilot op mobiliteit en druktevoorspellingen. Dat eerste thema is volgens Den Hoed niet direct de verantwoordelijkheid van de Politie, maar kan haar wel  helpen bij het bewaren van rust en veiligheid in de stad. ‘Het dashboard helpt om verkeer in goede banen te leiden en drukte te spreiden. En als onze collega’s of andere hulpdiensten snel hun weg door de stad moeten vinden, dan vertelt de Crowd Safety Manager via welke weg dit het handigste is’, zegt Den Hoed.

‘Ontzettend schaalbaar’

‘Vanaf mijn bureaustoel kan ik op basis van de Crowd Safety Manager een heel verslag maken over de drukte op Scheveningen’, aldus Den Hoed, ‘Dat heb ik niet als ik een rondje ga fietsen. Dat geeft me slechts stukjes van alle data.’ Het is volgens hem het grote verschil dat de digital twin biedt aan de Politie. Het koppelen en visualiseren van databronnen helpt hen aan direct inzicht in de situatie op straat, voor de Politie en de partners waar zij mee in contact staat.

‘Als ik tegen de gemeente zeg dat een toegangsweg vol zit, dan is het wenselijk dat zij dezelfde situatie kunnen inzien in een digital twin zoals de Crowd Safety Manager’, vertelt Den Hoed. ‘Het goede aan dit systeem is ook dat het zo ontzettend schaalbaar is’ vult hij aan. ‘Je kunt uitzoomen tot aan welke wegen dan ook. Omdat de data van heel Nederland beschikbaar is, kan je als politie van een grote stad als Den Haag ook inzien hoe druk het in omliggende gemeenten is. Dat kan van belang zijn als je moet coördineren op regionaal niveau’, licht hij toe. ‘Ik zie op afstand hoe druk het vijf straten verderop is, hoe druk het is in de parkeergarage in de wijk daarachter en hoeveel auto’s onderweg zijn naar onze stad.’

Den Hoed noemt de Crowd Safety Manager winst voor politiewerk: ‘In één oogopslag de hele stad overzichtelijk weergeven in een digitaal dashboard, dat is waardevol. En de kleurtjes waarmee drukte wordt aangegeven, dat klopt precies met wat er op straat gebeurd.’

Sneller voorspellen

In de pilot keek Den Hoed live mee met een druktebeeld, gegenereerd door data uit sociale media, passantentellingen en data van parkeergarages. Op het dashboard wordt zo de relatieve drukte zichtbaar, die tot zes dagen vooruit kan worden voorspeld op basis van historische data. Na enkele dagen biedt de digital twin absolute aantallen van bezoekers.

De volgende stap is het toevoegen van meer data(bronnen) om de relatieve drukte nog sneller en accurater te voorspellen. ‘Wil je als politie beter sturen op real-time informatie, dan moet je voorspellingsmodel zo dichtbij mogelijk bij het exacte aantal mensen zitten als mogelijk’, aldus Den Hoed. ‘Information is key.’

Den Hoed zou graag nog meer testen met de Crowd Safety Manager. Hij vindt dat de gemeente Den Haag, maar ook de politie zelf, nog meer uit de tool kan halen dan binnen de pilot mogelijk was. ‘Het is een tool waar echt nog verder ontwikkeling voor nodig is, maar de schaalbaarheid en mogelijkheden zijn aanwezig om bestaande systemen aan te vullen of zelfs te vervangen.’

De operationeel specialist ziet ook kansen voor een Crowd Safety Manager waarin ook bronnen worden ingezet die enkel voor de ogen van de politie geschikt zijn. Den Hoed schetst een situatie: ‘Als de politie een bommelding of een melding over een andere dreigende situatie ontvangt, dan zou je bijvoorbeeld direct in een digital twin kunnen opvragen welke panden er in een straal van vijftig meter staan. Of hoeveel bewoners zich mogelijk in dat gebied bevinden.’

Na de pilot op Scheveningen, die nog tot oktober wordt voortgezet, evalueert Den Hoed samen met de gemeente Den Haag en Politie Nederland en partners binnen de City Deal over de gewonnen inzichten. Den Hoed hoopt de digital twin daarna nogmaals te mogen testen.