Veelgestelde vragen

De Crowd Safety Manager geeft inzicht in hoe druk het in bepaalde gebieden is. De basis van de Crowd Safety Manager is een 3D-kaart van een gebied. In deze kaart kunnen, rekening houdend met de wettelijke privacyregels, verschillende (live-)databronnen worden vertoond. Denk aan bezoekersaantallen, het weer of gegevens van het openbaar vervoer.

De Nationale Politie en de gemeente Den Haag onderzoeken met de ontwikkeling van de Crowd Safety Manager hoe digitale technologie en data kunnen worden gebruikt om drukte inzichtelijk te maken. Zo kunnen voordat drukte ontstaat en tijdens drukte de best passende maatregelen worden genomen. Dit moet helpen om overlast en ongeregeldheden zoveel mogelijk te voorkomen.

Met de Crowd Safety Manager krijgen gemeente en Politie beter inzicht in waar en wanneer het (te) druk is op de boulevard van Scheveningen. Zo kunnen gemeente en Politie gerichter personeel en maatregelen inzetten waar het nodig is.

De gemeente Den Haag en de Politie gebruiken de data-analyses door de Crowd Safety Manager ter ondersteuning voor de (menselijke) afweging die zij per situatie maken. De Crowd Safety Manager wordt deze zomer getest in Scheveningen en daarna geëvalueerd. Daarna wordt bekeken of het project een vervolg krijgt.

De Crowd Safety Manager is niet openbaar toegankelijk. Alleen geautoriseerde medewerkers van de Politie en de gemeente Den Haag hebben toegang tot de Crowd Safety Manager.

De Crowd Safety Manager maakt gebruik van drie type data:

 

  • Basisregistraties (open data): kaartgegevens en informatie over de omgeving en de gebouwen
  • Mobiliteitsdata (bron: open data via NDW, RDW, NDOV), zoals verkeerstellingen, parkeerdata en openbaar vervoer
  • Bezoekersdata:
    • GPS-data – Dit zijn anonieme locatiegegevens van app-gebruikers die toestemming hebben gegeven om hun locatiedata te delen. De data worden geleverd door het bedrijf Resono. Deze data zijn op geen enkele manier – niet direct, maar ook niet indirect – te herleiden tot een persoon.
    • Telcamera’s – Camera’s op de boulevard van Scheveningen tellen op privacy vriendelijke wijze het aantal mensen dat voorbijloopt. Deze informatie bevat geen persoonsgegevens, alleen aantallen. De beelden worden niet opgeslagen. De koppeling met de data uit de telcamera’s moet nog plaatsvinden.

De Crowd Safety Manager slaat geen data op. De CSM haalt met technische koppelingen (API’s) de data uit de verschillende bronnen en toont deze op het dashboard.

 

De middelen die nodig zijn om de data te verzamelen, zoals sensoren en camera’s zijn eigendom van de gemeente of de Politie, en niet van de ontwikkelaar of derden.

De open data die wordt gebruikt door de Crowd Safety Manager is beschikbaar via: 

 

Niet alle data die de Crowd Safety Manager gebruikt, is openbaar. Alleen geautoriseerde medewerkers van de Politie en de gemeente Den Haag hebben toegang tot deze data in de Crowd Safety Manager.

De telcamera’s die anonieme data over het aantal aanwezige personen verzamelen, hangen op de boulevard van Scheveningen.

De gemeente Den Haag en de Nationale politie zijn opdrachtgever en eigenaar van het project. Klik hier voor een overzicht van de andere partners van dit project.

De data die wordt verzameld is anoniem en niet herleidbaar naar een persoon. Er worden geen persoonsgegevens verwerkt. De data worden alleen gebruikt voor het monitoren van drukte op de boulevard van Scheveningen. Niet voor andere doeleinden.

Het is een oplossing waarmee de gemeente en de politie in kaart kunnen brengen waar drukte gaat ontstaan, zodat groepen mensen in verschillende gebieden makkelijk in goede banen kunnen worden geleid. Een oplossing die meer mogelijkheden biedt om ongewenste gebeurtenissen te voorkomen en de politie en handhavers beter in te zetten. Dit moet bijdragen aan de leefbaarheid en veiligheid tijdens drukke dagen op Scheveningen.

Het is van groot belang dat bewoners en ondernemers in Scheveningen worden betrokken bij het project en wat ons betreft, niet enkel voor het project, maar ook daarna. Het idee is dat de oplossing een goed dialoog over veiligheid en leefbaarheid in Scheveningen ondersteunt en beter mogelijk maakt, met een beter begrip over en weer en tussen bewoners, ondernemers, de politie en de gemeente. Deze betrokkenheid zwengelen we in dit project aan met vijf kennistafels en een ‘landingsplek’.

 

We richten een ‘landingsplek’ in op Living Lab Scheveningen waar alle relevante onderwerpen samenkomen of worden ontdekt en worden besproken met lokale betrokkenen. Hierbij nemen we zoveel mogelijk belevingswerelden mee, bv die van verschillende culturen, gender, de BOA, de ondernemer etc..

 

Deze landingsplaats wordt gevoed met brede kennis en dialoog vanuit onze kennistafels. We hebben een kennistafel ‘Techniek’, want de technologische ontwikkelingen gaan door en welke oplossingen zetten we waar nu in en wat kan dan allemaal? We hebben een kennistafel ‘Economie’, want een oplossing moet ook echt waarde creëren voor verschillende doelgroepen en dit moet ook gefinancierd worden. De kennistafel ‘Sociaal’ kijkt naar de impact die de oplossing heeft op verschillende mensen, over hun verwachtingen en hoe die verwachtingen veranderen. Op juridisch gebied moet de oplossing kloppen en blijven kloppen en dus ook hebben we hier een kennistafel ‘Juridisch’ voor nodig. En, wellicht het belangrijkste, richten we een kennistafel ‘Ethiek’ in, want met de inzet van nieuwe technologie, met nieuwe inzichten worden verschillende ethische kwesties geraakt. En deze kwesties zijn niet allemaal op voorhand te voorspellen. Waarden en normen veranderen, zijn soms doelgroep specifiek, en om daar goed antwoord op te bieden is dialoog nodig en deskundigheid.